ผมทราบดีว่า การกระทำของเราในครั้งนี้
ไม่ได้โดดเด่นหรือ ดีงามอะไร
แต่ผมจะทำให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็น
ช่องทางอะไรเลย ผมจะทำให้ดีที่สุด
ถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็น แต่ผมเห็น
ถึงแม้มันจะล้มเหลว แต่ผมก็อยากเห็นว่า
ที่สุดของผมมันเป็นอย่างไร

Comment

Comment:

Tweet

พา ยา ยาม open-mounthed smile