ลายมือคนโดนหลอก

posted on 23 Apr 2011 18:52 by dj-darkburn
ความหมายตามลายมือ
   
ลายมือคนที่โดนหลอกประจำ อันเนื่องจากมาจากความคิดไม่ค่อยดี สติความคิดไม่รอบคอบ และมักเชื่อและหลงคนง่าย ถูกชักจูงและถูกหลอกลวงอยู่เสมอ ตามหลักลายมือแล้วมีอยู่มากมาย แต่ที่จะนำมาศึกษาเป็นเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของลายมือสติไม่ค่อยดี

หมายเลข ๑-๑

เส้นหัวใจที่ขาดเป็นช่วง ๆ และเส้นไม่เรียบร้อย จะมีลักษณะของคนที่มีจิตใจผิดปกติไม่สมประกอบ จึงถูกหลอกได้ง่ายมากในด้านความรักครอบครัวผิดหวังหมด

หมายเลข ๒-๒

เส้นสมองที่ขาดเป็นช่วง ๆ และเป็นเส้นไม่ค่อยชัดเจน ก็บ่งบอกถึงมีมันสมองไม่ค่อยดี มีความคิดความอ่านไม่ทันคน จึงต้องถูกหลอกได้ง่าย ๆ

หมายเลข ๓-๓

เส้นชีวิตที่ขาดเป็นช่วง ๆ เป็นเส้นดูแล้วไม่ชัดเจน แสดงถึงชีวิตที่ไม่มีอะไรที่จะอยู่ยั่งยืน จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปเรื่อย ๆ ชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอน
จาก

Comment

Comment:

Tweet